กรมทางหลวงกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน มีผล 1 ม.ค.56

กรมทางหลวงกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน มีผล 1 ม.ค.56

กรมทางหลวงกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน มีผล 1 ม.ค.56

รูปข่าว : กรมทางหลวงกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน มีผล 1 ม.ค.56

กรมทางหลวงกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน มีผล 1 ม.ค.56 กรมทางหลวง ประกาศใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมายของรถบรรทุกพ่วงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 นี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะต้องมีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน

กรมทางหลวงแจ้งว่า ตามที่ได้ผ่อนผันน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 7 เพลา 24 ล้อ สามารถบรรทุกสิ่งของได้ 58 ตัน จากเดิมกฎหมายกำหนดไว้ที่ 53 ตัน โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรมทางหลวงจึงประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

รถพ่วง 6 เพลา 20 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 52 ตัน
รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน
รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง ย้ำว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือและช่วยกันดูแลรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับขี่รถบรรทุก ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ที่จะนำมาบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานต่อไป


กลับขึ้นด้านบน