สื่ออ่าน ศิลปะจากภาพ สี และรูปทรง สื่อการสอนเพื่อเด็กแอลดี

สื่ออ่าน ศิลปะจากภาพ สี และรูปทรง สื่อการสอนเพื่อเด็กแอลดี

สื่ออ่าน ศิลปะจากภาพ สี และรูปทรง สื่อการสอนเพื่อเด็กแอลดี

รูปข่าว : สื่ออ่าน ศิลปะจากภาพ สี และรูปทรง สื่อการสอนเพื่อเด็กแอลดี

สื่ออ่าน ศิลปะจากภาพ สี และรูปทรง สื่อการสอนเพื่อเด็กแอลดี นอกจากมีเทคนิคสนุกจูงใจ หนังสือก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เยาวชนรักการอ่าน ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่แม้จะมีทักษะเรียนรู้ช้ากว่าเด็กรุ่นเดียวกัน แต่ความสนใจก็พัฒนาไปตามวัย

วัด คำสั้นๆ ที่เวลาออกเสียงมีสระอะ แต่เมื่อเขียนกลับเป็นไม้หันอากาศ คำถามแสดงความสงสัย ที่สุพรรณี อ่อนจาก ครูชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดลานบุญ ถือเป็นหน้าที่ต้องให้ความกระจ่างโดยใช้หนังสือ สระแปลงร่าง ที่ทำขึ้นเองมาเป็นสื่อการสอน เน้นใช้ภาพประกอบกับคำศัพท์ภาษาไทยสร้างความ เข้าใจในเบื้องต้น ก่อนแสดงภาพสระลดรูปเพื่อให้เห็นวิธีการเขียนที่แท้จริง ต่างจากตอนออกเสียงสะกดคำ สระแปลงร่าง ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสื่ออ่านเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็ก LD ที่เรียนช่วงชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ในโครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ เด็ก LD

ร้อยละ 80 ของเด็ก LD มักมีปัญหาด้านการอ่าน เพราะสมองทำงานผิดปกติ หากศิลปะจากหนังสือภาพ, เส้นสี และรูปทรงล้วนมีส่วนช่วยพัฒนาอารมณ์ของเด็ก นอกจากนี้ตัวละคร และเรื่องราวที่ตรงกับความสนใจยังช่วยต่อยอดกระบวนการคิด ไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือมาก แต่ให้มองเห็นชัดเจนเพื่อให้จดจำคำศัพท์ไปพร้อมๆ กับสร้างจินตนาการ สื่ออ่านที่ดี จึงควรมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยเสริมทักษะที่บกพร่อง และมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจสร้างสรรค์สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ ที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ให้ได้มีโอกาสใช้การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน