การท่องเที่ยวกระทบวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาใหญ่

การท่องเที่ยวกระทบวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาใหญ่

การท่องเที่ยวกระทบวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาใหญ่

รูปข่าว : การท่องเที่ยวกระทบวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาใหญ่

การท่องเที่ยวกระทบวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาใหญ่ แม้อุทยานแห่งชาติ จะมีกฎระเบียบห้ามให้อาหารสัตว์ป่า แต่มีนักท่องเที่ยวจำนวนที่ฝ่าฝืนให้อาหาร เพราะเข้าใจผิดคิดว่าสัตว์ป่าอดอยาก ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้เสียสัญชาตญาณของสัตว์ป่าในหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ และจะเกิดการติดในรสชาดอาหารที่คนนำมาให้ และเกิดปัญหาทำให้สัตว์ป่าตาย

                         
ภาพสัตว์ป่านอนตายข้างถนนเหล่านี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่ ยวดยานพาหนะของนักท่องเที่ยวที่ใช้ความเร็วสูง โดยไม่คำนึงถึงกฏระเบียบข้อบังคับของอุทยานฯ เนื่องจากปัจจุบันสัตว์ป่าในอุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่หลายชนิด มีพฤติกรรมการหากินที่เปลี่ยนไป โดยออกมาอยู่ใกล้ชิดกับคนมากขึ้น

บริเวณริมถนนมักเป็นจุดที่สัตว์ป่าออกมาขออาหาร จากนักท่องเที่ยวเป็นประจำ ทำให้บางครั้งสัตว์ป่าเหล่านี้กีดขวางการจราจร และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
                  
พฤติกรรมการหากินของสัตว์ป่าที่เปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยว ที่คิดว่าสัตว์ป่าอาหารน้อยเเละขาดเเคลน ไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกิน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สัตว์ป่าเหล่านี้ ติดใจในรสชาติอาหารที่คนให้จนไม่ยอมกลับเข้าไปหากินเองตามธรรมชาติ

ความเมตตาสงสารจากคน นอกจากจะส่งผลต่อพฤติกรรม การหากินของสัตว์ป่า ยังส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด โดยเฉพาะลิงป่าที่ลดจำนวนลง การสร้างความเข้าใจเเละปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับนักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งที่หัวหน้าอุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่ รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ป่าเเล้ว โรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคที่ติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ป่า ที่เกิดจากความใกล้ชิดกันมากเกินไป ยังเป็นสิ่งที่สัตวเเพทย์เป็นต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ เนื่องจากภูมิต้านทานทั้งคนเเละสัตว์ป่า เเตกต่างกัน

ปัจจุบันอุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่มีกลุ่มเยาวชน เเละ อาสาสมัครจากหลายกลุ่ม ร่วมกันจัดตั้งโครงการรณรงค์เพื่อการลดขยะ เเละเลิกให้อาหารสัตว์ ในอุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่ ภายใต้ชื่อ ปฏิบัติการ 4 ม. ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ คือ 1.ไม่ทิ้งขยะไว้เป็นภาระโดยการนำขยะกลับบ้าน 2.ไม่ส่งเสียงดัง 3.ไม่ขับรถเร็ว เเละ4.ไม่ให้อาหารสัตว์ โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงผลกระทบ เเละปฏิบัติตามกฏระเบียบในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติน้อยที่สุด


กลับขึ้นด้านบน