พณ.ยันราคาสินค้าไม่ต่างจากปี 55 มากนักแม้จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พณ.ยันราคาสินค้าไม่ต่างจากปี 55 มากนักแม้จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พณ.ยันราคาสินค้าไม่ต่างจากปี 55 มากนักแม้จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

รูปข่าว : พณ.ยันราคาสินค้าไม่ต่างจากปี 55 มากนักแม้จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พณ.ยันราคาสินค้าไม่ต่างจากปี 55 มากนักแม้จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในปีนี้ จะไม่แตกต่างจากปี 2555 มากนัก แม้ค่าแรงขั้นต่ำ 70 จังหวัดจะปรับเพิ่มเป็น 300 บาท พร้อมคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2556 อยู่ในระดับปกติ

กระทรวงพาณิชย์ประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อราคาสินค้า ว่าส่วนเพิ่มของค่าแรงน่าจะมีผลต่อทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 ซึ่งไม่มีนัยยะสำคัญ เนื่องจาก 70 จังหวัดที่ปรับค่าแรงไม่ใช่แหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ และยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นขอปรับขึ้นราคาสินค้า

โดยคาดการณ์กรอบเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.80-3.40 ซึ่งเป็นระดับปกติ ส่วนปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.02 และเฉพาะเดือนธันวาคม อยู่ที่ร้อยละ 3.63 ทั้งนี้ ราคาอาหาร ผัก และเนื้อสัตว์อาจสูงขึ้น แต่จะมีปริมาณเพียงพอ

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ยังเน้นดูแลราคาสินค้าทุกช่วง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ซึ่งต้องมีระดับราคาที่ไม่แตกต่างกัน แต่หากปลายทางมีราคาที่สูงกว่าราคาต้นทาง จะลงไปดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด

ขณะที่สินค้าเกษตร เช่น สุกรและไก่ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์กำลังมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อลดการขาดทุนให้กับเกษตรกร


กลับขึ้นด้านบน