อุทยานฯตั้ง "กองอำนวยการควบคุมไฟป่า"

อุทยานฯตั้ง "กองอำนวยการควบคุมไฟป่า"

อุทยานฯตั้ง "กองอำนวยการควบคุมไฟป่า"

รูปข่าว : อุทยานฯตั้ง "กองอำนวยการควบคุมไฟป่า"

อุทยานฯตั้ง

 นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับรายงานจากนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า เมื่อวันที่ 2 มกราคมว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มียุทธศาสตร์ มาตรการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556 พื้นที่ที่มีความสำคัญพิเศษ จึงได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่า เพื่อร่วมทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย 1.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ 2.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าดอยตุง เชียงราย 3.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 4.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระตำหนักภูพาน สกลนคร 5.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานี 

 
นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า 6.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ นครราชสีมา 7.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ และ 8.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าครุควนเคร็ง นครศรีธรรมราช โดยกองอำนวยการควบคุมไฟป่าที่มีการจัดตั้งขึ้นนั้น มีหน้าที่ในการสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือหน่วยเสือไฟ ในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานขึ้นมาช่วยเหลืองาน 
 
นอกจากนี้ยังมีขอบเขตการทำงานตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการฯ โดยจะมีฝ่ายลาดตระเวนป้องปราม ทำการดับไฟเบื้องต้นและป้องกันคนที่เข้ามาหาประโยชน์จากป่า ส่วนฝ่ายปฏิบัติการดับไฟป่า มีหน้าที่ดับไฟป่าและหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะทำการระดมผลจากส่วนต่างๆเข้ามาดำเนินการดับไฟ 
 
ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ขอความร่วมมือจากชุมชนเพื่อช่วยป้องกันป่าและฝ่ายจัดอบรมมีหน้าที่อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆที่เข้ามาประจำการในการทำงานดับไฟป่า 


กลับขึ้นด้านบน