จีนเข้มงวดกฎหมายจราจร

จีนเข้มงวดกฎหมายจราจร

จีนเข้มงวดกฎหมายจราจร

รูปข่าว : จีนเข้มงวดกฎหมายจราจร

จีนเข้มงวดกฎหมายจราจร จีนเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมา

จีนใช้โอกาสวันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้น ในการเพิ่มวินัยจราจรกว่า 50 ข้อ จากเดิมที่มี 38 ข้อ และเพิ่มโทษให้หนักขึ้น รวมทั้ง ลดคะแนนของผู้ขับขี่ให้มากขึ้น หากกระทำผิด จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน เช่น ฝ่าไฟแดงหรือไฟเหลือง จะถูกหักคะแนน 6 คะแนน จากเดิม หัก 3 คะแนน

ถ้าขับรถเร็วเกินกำหนด จะต้องเสียคะแนนทั้งหมด 12 คะแนน และจะต้องสอบใบขับขี่ใหม่ แม้มีเสียงจากผู้ขับขี่ ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบใหม่ ที่เข้มงวดเกินไปโดยไม่ให้โอกาสแก้ตัวครั้งที่สอง แต่ทางการจีนมองว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตได้

แต่ละปี มีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศจีนกว่า 60,000 คน หรือเท่ากับมีผู้เสียชีวิต 1 คนทุกๆ 10 นาที โดยสาเหตุใหญ่คือการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วโดยประมาท


กลับขึ้นด้านบน