โรงงานตัดเสื้อผ้าจ.สระแก้ว ปิดกิจการ หลังได้รับผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บ.

โรงงานตัดเสื้อผ้าจ.สระแก้ว ปิดกิจการ หลังได้รับผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บ.

โรงงานตัดเสื้อผ้าจ.สระแก้ว ปิดกิจการ หลังได้รับผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บ.

รูปข่าว : โรงงานตัดเสื้อผ้าจ.สระแก้ว ปิดกิจการ หลังได้รับผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บ.

โรงงานตัดเสื้อผ้าจ.สระแก้ว ปิดกิจการ หลังได้รับผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บ. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยัน ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในปีนี้ จะไม่แตกต่างจากปี 2555 มากนัก แม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะปรับเพิ่มเป็น 300 บาท ขณะที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าบางแห่งในจังหวัดสระแก้วต้องปิดกิจการลง เนื่องจากทนแบกภาระค่าจ้างแรงงานไม่ไหว

สภาพโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดย่อม ของบริษัทอีสต์บอร์ดดัสตรี้ จำกัด ในจังหวัดสระแก้ว ที่ต้องปิดกิจการลง หลังจากได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300บาท โดยก่อนปิดกิจการมีคนงานทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่กว่า 400 คน ซึ่ง บริษัทดังกล่าวได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2547 ขณะที่พนักงานของบริษัท ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางโรงงานจะกลับมาเปิดกิจการอีกหรือไม่

ส่วนความกังวลถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ส่วนเพิ่มของค่าแรงน่าจะมีผลทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 ซึ่งไม่มีนัยยะสำคัญ เนื่องจาก 70 จังหวัดที่ปรับค่าแรงไม่ใช่แหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ และยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นขอปรับขึ้นราคาสินค้า

ทั้งนี้ ได้คาดการณ์กรอบเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.80 - 3.40 ซึ่งเป็นระดับปกติ ส่วนปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.02 และเฉพาะเดือนธันวาคม อยู่ที่ร้อยละ 3.63 ทั้งนี้ ราคาอาหาร, ผัก และเนื้อสัตว์อาจสูงขึ้น แต่จะมีปริมาณเพียงพอ

 
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังยืนยันในการเน้นดูแลราคาสินค้าทุกช่วง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ซึ่งต้องมีระดับราคาที่ไม่แตกต่างกัน แต่หากปลายทางมีราคาที่สูงกว่าราคาต้นทาง จะลงไปดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่สินค้าเกษตร เช่น สุกรและไก่ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อลดการขาดทุนให้กับเกษตรกร

 

กลับขึ้นด้านบน