"พีมูฟ" ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

"พีมูฟ" ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

"พีมูฟ" ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

รูปข่าว : "พีมูฟ" ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

การรวมตัวของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและนโยบายของรัฐด้านต่างๆมากที่สุดเครือข่ายหนึ่ง สำหรับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายๆประเด็นสู่ระดับนโยบาย แต่ไม่เป็นผล จนต้องออกมาชุมนุมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี

การพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ชัดเจนว่าภายในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน(2555) จะต้องมีความคืบหน้าและมีการพูดคุยร่วมกันของทุกฝ่าย แต่จนถึงเวลานี้ สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้น

ตั้งแต่เริ่มรวมกลุ่มกันในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ ต่อเนื่องถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการใช้ทรัพยากรและนโยบายของรัฐด้านต่างๆมาโดยตลอด และช่วงปี2555 กลไกการทำงานร่วมกันของรัฐและประชาชน คือความมุ่งหวังของพวกเขา


 

เข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่แล้ว(2556) แต่บรรยากาศการพูดคุยกันของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และตัวแทนพีมูฟ ยังไม่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับความคืบหน้าในทุกข้อเรียกร้องของพวกเขาก่อนหน้านี้

ประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟยอมรับว่า ตลอดปีที่ผ่านมา พวกเค้าพยายามผลักดันให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับประชาชนเจ้าของปัญหา แต่ก็แทบไม่มีเสียงตอบรับจากภาครัฐ ส่วนหนึ่ง อาจเพราะมีการปรับคณะรัฐมนตรีถึง 2 ครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในตัวบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลปัญหานี้ ไตรมาสแรกของปีหน้า กลุ่มพีมูฟจึงเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ เพื่อทวบทวนและวางแนวทางขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนจนอีกครั้ง


 

นอกจากนี้ กลุ่มพีมูฟยังเตรียมดำเนินการนโยบายคู่ขนานกับรัฐบาล ด้วยการผลักดันกฎหมายฉบับประชาชนอย่างเข้มข้น ใน 3 ฉบับด้วยกัน คือ พ.ร.บ.โฉนดชุมชน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และพ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารที่ดิน ซึ่งทั้งหมด ต่างอยู่ในนโยบายที่คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อเดือนสิงหาคมปี2554 แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก


กลับขึ้นด้านบน