โรงงานสิ่งทอเลิกจ้างพนักงาน เหตุแบกรับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ไหว

โรงงานสิ่งทอเลิกจ้างพนักงาน เหตุแบกรับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ไหว

โรงงานสิ่งทอเลิกจ้างพนักงาน เหตุแบกรับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ไหว

รูปข่าว : โรงงานสิ่งทอเลิกจ้างพนักงาน เหตุแบกรับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ไหว

โรงงานสิ่งทอเลิกจ้างพนักงาน เหตุแบกรับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ไหว ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศปีนี้ เริ่มเห็นผลทันที เมื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างจังหวัดบางส่วนได้ปิดกิจการโดยไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า

พนักงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน บริษัทวิณาการ์เมนต์ จำกัด ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เกือบ 300 คน รวมตัวประท้วงบริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากนายจ้างซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นสั่งปิดโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับเรื่องและให้พนักงานส่งตัวแทน 10 คน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือ

ตัวแทนพนักงาน กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและทราบถึงสาเหตุการปิดโรงงาน เพราะมีพนักงานได้รับผลกระทบจำนวนมาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้นายจ้างเจรจาข้อตกลงการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันจะเจรจากับนายจ้างให้จ่ายเงินชดเชย ภายในวันที่ 5 - 20 มกราคม

ส่วนที่จังหวัดสระแก้ว โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี บางแห่งต้องปิดกิจการ เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาทได้ เช่น บริษัท อีสต์บอร์ดดัสตรี้ จำกัด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง ดำเนินกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศมากว่า 10 ปี มีพนักงานประมาณ 400 คน แต่ขณะนี้ได้ปิดกิจการแล้ว

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลการจ้างงานจากระบบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด หลังพบว่าในระบบฐานข้อมูลนายจ้างได้ดำเนินการแจ้งเลิกจ้าง เร็วกว่าข้อมูลที่ได้รับจากลูกจ้าง ทั้งที่ลูกจ้างยังทำงานอยู่ หลังมีลูกจ้างหลายคนทยอยเดินทางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน

นายภูมิทร์ แว่นตาดี พนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า หลังนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวันประกาศใช้ นายจ้างบางรายประกาศยกเลิกค่าล่วงเวลา หรือ โอที อาหารราคาประหยัด และสวัสดิการต่าง ๆ จากเดิมเคยได้เงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท แต่โรงงานตัดทุกอย่างจึงได้รับเงินเพียงเดือนละ 9,000 บาทตามอันตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า นโยบายค่าแรง 300 บาท ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ใช้อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ ทำให้มีรายจ่ายและต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ โรงงานทอผ้า และงานฝีมือต่าง ๆ รัฐบาลจึงจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดด้วย


กลับขึ้นด้านบน