ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด คดี 3จี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด คดี 3จี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด คดี 3จี

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด คดี 3จี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด คดี 3จี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ายื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้มีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน หลังศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้อง เพราะเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีสิทธิ์ ฟ้อง กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ กรณีประมูล 3จี

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นอุทธรณ์คดี กสทช.จัดประมูลโครงการ 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา หลังจากวันที่ 3 ธันวาคม ศาลปกครองกลาง มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ไม่รับคำฟ้อง เพราะเห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีสิทธิ์ ฟ้ององค์กรอิสระอย่าง กสทช.ที่เป็นหน่วยงานจัดสรรคลื่นความถี่โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้ ผู้ตรวจการชี้แจงว่า ทำให้ความสงสัยหมดไป ซึ่งผู้ตรวจการฯ เห็นว่า องค์กรผู้ตรวจการฯ มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้อง สำนักงาน กสทช.ต่อศาลปกครองได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 เห็นว่า หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีปัญหาความชอบโดยรัฐธรรมนูญ และกระทบผลประโยชน์สาธาระ ผู้ตรวจการมีอำนาจในการฟ้องได้

นอกจากนี้ ประเด็นที่ผู้ตรวจการยื่นฟ้องว่า การจัดประมูลของ กสทช.ไม่ทำเกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมหรือไม่นั้น ยังไม่เกิดการตรวจสอบ ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดรับฟ้อง และจะเป็นบรรทัดฐานต่อการดำเนินการในอนาคต ที่จะเกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน