กสิกรไทยชี้ แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556 ตามทิศทางต้นทุน

กสิกรไทยชี้ แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556 ตามทิศทางต้นทุน

กสิกรไทยชี้ แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556 ตามทิศทางต้นทุน

รูปข่าว : กสิกรไทยชี้ แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556 ตามทิศทางต้นทุน

กสิกรไทยชี้ แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556  ตามทิศทางต้นทุน กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธ.ค. 2555 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.63 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.74 ในเดือนพ.ย. 2555 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

 ระดับราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.39 (MoM) ตามการขยับขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารสด โดยเฉพาะผัก/ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร และราคาน้ำมันในประเทศ และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02

 
ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2556  มีโอกาสขยับสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2555 ท่ามกลางแรงหนุนจากฝั่งอุปทาน (Cost-Push Inflation) ตามทิศทางของต้นทุนการผลิตที่จ่อขยับขึ้นหลายด้าน (ค่าจ้าง วัตถุดิบ ราคาน้ำมันและก๊าซ LPG ในประเทศ) 
 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การบริโภคในปี 2556 ที่ขาดแรงผลักดันใหม่เมื่อเทียบกับในปี 2555 ที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยที่จำกัดการส่งผ่านภาระต้นทุนของภาคธุรกิจมายังราคาสินค้าผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ แม้ว่าแรงกดันเงินเฟ้อในเดือนธ.ค. 2555 
 
ล่าสุดจะสูงกว่าที่คาด แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองต่อตัวแปรที่อาจมีผลต่อเงินเฟ้อในปี 2556 เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ จึงยังคงประมาณการสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 ไว้ที่ร้อยละ 3.0-3.6 (ค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.02 ในปี 2555) 
 
ขณะที่ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2556 อาจอยู่ในกรอบร้อยละ 2.2-2.8 (มีค่ากลางที่ร้อยละ 2.4 ขยับขึ้นจากร้อยละ 2.09 ในปี 2555)
 


กลับขึ้นด้านบน