กสทช.สั่งปรับ 3 ค่ายมือถือ กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน วันละ 1 แสนบ.

กสทช.สั่งปรับ 3 ค่ายมือถือ กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน วันละ 1 แสนบ.

กสทช.สั่งปรับ 3 ค่ายมือถือ กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน วันละ 1 แสนบ.

รูปข่าว : กสทช.สั่งปรับ 3 ค่ายมือถือ กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน วันละ 1 แสนบ.

กสทช.สั่งปรับ 3 ค่ายมือถือ กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน วันละ 1 แสนบ. กสทช.สั่งปรับเงิน ค่ายมือถือทั้ง 3 บริษัท ที่กำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงินอยู่ในปัจจุบัน วันละ 1 แสนบาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา

บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 บริษัท ที่ถูก กสทช.สั่งปรับเงิน ได้แก่ เอไอเอส, ดีแทค และทรู เนื่องจากพบว่า ขณะนี้ยังไม่ยกเลิกการกำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน แม้กสทช.จะมีคำสั่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีที่ผ่านมา แต่ทั้ง 3 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งกสทช.พิจารณาคำอุทธรณ์ของทั้ง 3 บริษัทแล้ว เห็นว่า คำสั่งสำนักงานกสทช.ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรวม 70 ล้านเลขหมาย และเป็นระบบเติมเงินมากถึง 60 ล้านเลขหมาย

ปัจจุบันพบว่า ทั้ง 3 บริษัท กระทำการฝ่าฝืนประกาศของ กสทช.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ได้แจ้งให้ทั้ง 3 บริษัท ยกเลิกการกำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน และหากยังฝ่าฝืนก็จะกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูงขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ 3 บริษัทจะต้องจ่ายค่าปรบให้กสทช.เป็นเงิน รายละ 3 ล้านบาทต่อเดือน และหากคำนวณจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 ทั้ง 3 บริษัทจะต้องจ่ายเป็นเงินรวม 54 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน