เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ลดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ลดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ลดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ลดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ลดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท ผลการหารือระหว่างกระทรวงแรงงานกับ รองนายกรัฐมนตรี หลังเกิดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผย 5 มาตรการเสริม เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ โดยจะนำเข้า ครม.วันอังคารหน้า

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ม.ค.นี้จะมีการเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี มีเพิ่มเติม 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ลดค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรม ที่พัก โดยจะลดอัตราค่าธรามเนียมการประกอบธุรกิจรายปีลงร้อยละ 50 จากปัจจุบันที่จัดเก็บห้องละ 80 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 2.จัดคลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3.เพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ โดยให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบนำโครงการธงฟ้าไปจัดจำหน่าย และ 5.ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 ซึ่งจะทำให้รายได้ของรัฐจะลดลงไปประมาณ 20,000 ล้านบาท จากที่เคยจัดเก็บได้ 60,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการเพิ่มเติมที่ออกมา จะทำให้เอสเอ็มอีแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งปัญหาการปิดตัวของโรงงานในจังหวัดสระบุรีนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นค่าแรง แต่มาจากปัญหาการเงินของโรงงานเอง ซึ่งมองว่าผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศครั้งนี้ จะประเมินได้ประมาณเดือนมีนาคม ดังนั้นในขณะนี้จึงถือว่าเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบ


กลับขึ้นด้านบน