ก.เกษตรฯเตรียมงบ 62 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาหมู

ก.เกษตรฯเตรียมงบ 62 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาหมู

ก.เกษตรฯเตรียมงบ 62 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาหมู

รูปข่าว : ก.เกษตรฯเตรียมงบ 62 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาหมู

ก.เกษตรฯเตรียมงบ 62 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาหมู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมวงเงิน กว่า 62 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้เลี้ยงหมู เพื่อรับซื้อหมูเป็นหน้าฟาร์มส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน หากราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 55บาท หลังราคาลดลงต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน

จากสถานการณ์ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มตกต่ำ โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 57.90 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ กิโลกรัมละ 58 - 59 บาท ทำให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.อนุมัติวงเงิน กว่า 62 ล้านบาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเนื้อหมู โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

หากราคาหมูหน้าฟาร์มตกลงเหลือกิโลกรัมละ 55 บาท จะใช้เงินโครงการรับซื้อหมูจากผู้เลี้ยงจำนวน 150,000 ตัว และส่งออกไปยังตลาดอาเซียน เช่น ลาว และ กัมพูชา เพื่อลดปริมาณหมูในประเทศ และจะส่งผลราคาหมูเพิ่มสูงขึ้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกหมูในปีนี้ (56) จะสูงขึ้น เนื่องจากมีประเทศผู้นำเข้ารายใหม่สั่งซื้อทั้งเนื้อหมูสุกและแปรรูปจากไทย เช่น อินเดีย และสิงค์โปร์ และภายในเดือนพฤษภาคมนี้ พื้นที่ภาคตะวันออกปศุสัตว์เขต 2 จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าถึงมาตรฐานการผลิตของไทย และส่งผลการส่งออกในอนาคตให้เพิ่มขึ้นด้วย มูลค่าการส่งออกหมูของไทยในปี 2555 จากปริมาณการส่งออกหมูทั้งหมูมีชีวิต หมูสด และแปรรูป จำนวน 3,989 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน