ที่ลุ่มภาคใต้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น เหตุ"น้ำทะเลหนุน-ฝนตกต่อเนื่อง"

ที่ลุ่มภาคใต้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น เหตุ"น้ำทะเลหนุน-ฝนตกต่อเนื่อง"

ที่ลุ่มภาคใต้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น เหตุ"น้ำทะเลหนุน-ฝนตกต่อเนื่อง"

รูปข่าว : ที่ลุ่มภาคใต้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น เหตุ"น้ำทะเลหนุน-ฝนตกต่อเนื่อง"

ที่ลุ่มภาคใต้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น เหตุ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ขณะที่อิทธิพลของพายุโซนามุ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ลุ่มในจังหวัดนราธิวาส

ประชาชนหมู่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินฝ่ากระแสน้ำ เพื่ออพยพมาพักชั่วคราวอยู่ริมถนนเนื่องจากในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำสุไหงโก-ลก ทำให้ประชาชนนับพันครัวเรือนเดือดร้อน เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือ ส่วนศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 ในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก มีประชาชนมาอยู่อาศัยแล้วกว่า 30 ครัวเรือน เกือบ 200 คน

ที่จังหวัดยะลา น้ำในแม่น้ำสายบุรีล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม ตำบลอาซ่อง และ ตำบลกายูบอเกาะ ประชาชนกว่า 100 ครัวเรือน อพยพข้าวของไปไว้ในที่สูง น้ำยังไหลเข้าท่วมสวนยางพาราเป็นบริเวณกว้าง ส่งให้ชาวบ้านขาดรายได้

ส่วนน้ำซึ่งท่วมในที่ราบลุ่มติดทะเลสาบใน ตำบลพนางตุง และตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำยังทรงตัว เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุน ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ เพราะฝนหยุดตกแล้ว เช่นเดียวกับพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง น้ำท่วมลดระดับจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้รับผลกระทบจากอากาศที่เย็นลง เช่นที่จังหวัดนครราชสีมา อุณภูมิที่ลดลงเหลือประมาณ 14 องศา เซลเซียสและหมอกที่ลงจัดยังทำให้ผู้สัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวัง เช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี อากาศหนาวส่งผลให้เกิดโรงระบาดในพืชและสัตว์เลี้ยง

ที่จังหวัดเชียงราย หมอกที่ลงหนาจัด กระทบการเดินเรือในแม่น้ำโขง ส่วนจังหวัดน่าน อุณภูมิบนยอดดอยลดต่ำเหลือ 10 องศาเซลเซียส แต่จังหวัดยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือ

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุ บริเวณกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส ส่วนอิทธิพลพายุโซนร้อน "โซนามุ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2556


กลับขึ้นด้านบน