ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ส่งผลกระทบเดินเรือบรรทุกสินค้า

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ส่งผลกระทบเดินเรือบรรทุกสินค้า

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ส่งผลกระทบเดินเรือบรรทุกสินค้า

รูปข่าว : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ส่งผลกระทบเดินเรือบรรทุกสินค้า

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ส่งผลกระทบเดินเรือบรรทุกสินค้า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลดลงเริ่มส่งผลกระทบกับภาคเกษตรและระบบการขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะเรือบรรทุกขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

เรือบรรทุกขนาดใหญ่หลายลำในแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือบรรทุกน้ำตาล ต้องจอดลอยลำบริเวณโกดัง และปรับไปใช้เรือขนาดเล็กแทน เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลดลง เป็นอุปสรรคในการเดินเรือสินค้า โดยเฉพาะเรือขนาดใหญ่ที่มีระวางความลึก 4 - 5 เมตร ไม่สามารถเดินเรือได้ เพราะระดับน้ำไม่เพียงพอต่อระวางกินน้ำของเรือ จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายปรับเปลี่ยนการขนส่ง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เหลือไม่ถึง 1 เมตรจากระดับตลิ่ง และยังมีแนวโน้มลดลงอีก ไม่เพียงกระทบต่อการขนส่งทางน้ำเท่านั้น แต่พื้นที่การเกษตรในจังหวัดอ่างทองก็เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน