รัฐบาลเตรียมหามาตรการบรรเทาผลกระทบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

รัฐบาลเตรียมหามาตรการบรรเทาผลกระทบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

รัฐบาลเตรียมหามาตรการบรรเทาผลกระทบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมหามาตรการบรรเทาผลกระทบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

รัฐบาลเตรียมหามาตรการบรรเทาผลกระทบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ทำให้โรงงานและสถานประกอบการหลายแห่ง เริ่มทยอยปลดพนักงานที่ด้อยคุณภาพและไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ต้องปรับขึ้น ขณะที่รัฐบาลเตรียมพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยอมรับผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในหลายจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบแล้ว และเชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวได้ โดยรัฐบาลจะเน้นการดูแลผู้ประกอบการ เน้นลดผลกระทบค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพและรายได้ พร้อมช่วยเหลือสภาพคล่อง เพื่อทำให้ผู้ประกอบการประคับประคองธุรกิจได้

ด้านนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุจะนำ 5 มาตรการเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มกราคมนี้ ประกอบด้วย การลดค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรมลงร้อยละ 50 จากปัจจุบันที่จัดเก็บห้องละ 80 บาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปี การจัดคลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงาน เคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาและสถานประกอบการ ,เพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ ,การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้ลูกจ้าง และ การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยธุรกิจให้แข่งขันได้ และเดือนมีนาคม จะมีความชัดเจนถึงการประเมินผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

ขณะที่ ผู้ว่างงานที่ถูกเลิกจ้างทยอยสมัครเข้ารับการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน ด้านช่างแผนกต่างๆ เช่นที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาฝีมือ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ ส่วนโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งทยอยปลดพนักงานที่ด้อยคุณภาพ ทำงานไม่คุ้มกับค่าแรงที่ปรับขึ้นออก รวมถึงผู้ประกอบการบางแห่งต้องปรับตัว เช่น โรงหล่อเครื่องทองเหลืองขนาดเล็กในตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กว่า 7 แห่ง ที่ปรับเปลี่ยนการจ้างแรงงานรายวันเป็นจ้างเหมารายชิ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้แรงงานต้องเพิ่มจำนวนการผลิต เพื่อมีรายได้ต่อวันเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เรียกประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อหารือผลกระทบนโยบายปรับค่าแรงของรัฐบาล เนื่องจากสถานประกอบการอ้างว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะต้นทุนสูงขึ้น และต้องแข่งขันกับต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า


กลับขึ้นด้านบน