แรงงานบุรีรัมย์ถูกเลิกจ้างหลัง 2 โรงงานปลดพนักงาน ลดต้นทุนเพื่อปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานบุรีรัมย์ถูกเลิกจ้างหลัง 2 โรงงานปลดพนักงาน ลดต้นทุนเพื่อปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานบุรีรัมย์ถูกเลิกจ้างหลัง 2 โรงงานปลดพนักงาน ลดต้นทุนเพื่อปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : แรงงานบุรีรัมย์ถูกเลิกจ้างหลัง 2 โรงงานปลดพนักงาน ลดต้นทุนเพื่อปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานบุรีรัมย์ถูกเลิกจ้างหลัง 2 โรงงานปลดพนักงาน ลดต้นทุนเพื่อปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่เคยเป็นความหวังของผู้ใช้แรงงาน ที่เชื่อว่านโยบายนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่เมื่อมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา กลับทำให้หลายคนกลายเป็นคนตกงาน 1 ในจำนวนนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 120 คน ที่ถูกเลิกจ้าง หลังจากโรงงาน 2 แห่งประกาศลดจำนวนพนักงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นงานที่ รุ่งทิพย์ เกษีสังข์ อดีตพนักงานงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พอจะทำได้ หลังเธอถูกเลิกจ้างพร้อมเพื่อนพนักงานอีกกว่า 80 คน ซึ่งโรงงานต้องการลดต้นทุนการผลิตจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท

ก่อนหน้านี้เธอมีรายได้เดือนละกว่า 7,000 บาท เงินชดเชยที่ได้รับหลังถูกเลิกจ้างกว่า 10,000 บาท จึงไม่เพียงพอสำหรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 3 คน และต้องดูแลแม่วัยชรา ซึ่งเธอไม่ได้หางานใหม่ไว้รองรับ

ผลกระทบที่เกิดจากการเลิกแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างจังหวัด ทำให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ถูกเลิกจ้างเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท 2 แห่ง มีแรงงานถูกเลิกจ้างประมาณ 120 คน ในจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างในจังหวัดต่างๆที่ทยอยเข้าขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือเงินประกันว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้วกว่าพันคน คาดว่า สิ้นเดือนนี้จะมีแรงงานถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

กลับขึ้นด้านบน