กกร.เลื่อนประชุมผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

กกร.เลื่อนประชุมผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

กกร.เลื่อนประชุมผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : กกร.เลื่อนประชุมผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

กกร.เลื่อนประชุมผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท ในวันนี้ (7 ม.ค.) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้เลื่อนการประชุมพิจารณาวาระผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากการขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ 300 บาท ออกไปเป็นเดือนหน้า โดยประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุถึงความไม่พร้อมในบางเรื่อง หลังเกิดความขัดแย้งภายในของกรรมการสภาอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ซึ่งประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งจะมีการประชุมในทุกวันจันทร์ต้นเดือน หรือในวันนี้ (7 ม.ค.) ได้เลื่อนประชุมออกไป หลังจากยังไมีปัญหาความขัดแย้งภายในของกรรมการสภาอุตสาหกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. และกลุ่มของนายธนิต โสรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าทุกจังหวัดกำลังรวบรวมข้อมูลผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม กกร.ในเดือนหน้า หลังการประชุม กกร.ในวันนี้ถูกเลื่อนประชุมออกไปก่อนจากความไม่พร้อมในหลายเรื่อง

ขณะที่ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคมนี้ จะมีการประชุม กกร.สัญจร ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาข้อยุติในปัญหาความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานจะเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท เพิ่มเติม 5 มาตรการ ในทีประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีรวมอยู่ด้วย
 


กลับขึ้นด้านบน