แรงงานในโคราชต่างทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานในโคราชต่างทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานในโคราชต่างทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : แรงงานในโคราชต่างทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท

แรงงานในโคราชต่างทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ยังส่งผลกระทบต่อทั้งสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมถึงที่จ.นครราชสีมา ทำให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ ขณะที่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง ยังคงทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและสมัครงานตามโรงงานอุตสาหกรรม

แรงงานในจ.นครราชสีมา ทยอยขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอรับสิทธิผู้ประกันตน พร้อมทยอยสมัครงานตามโรงงานต่างๆ หลังได้รับผลกระทบจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ปิดตัวลงเมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งมาจากเศรษฐกิจต่างประเทศชะลอตัว และส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทของรัฐบาล

ขณะที่สถานประกอบการหลายแห่งในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ขึ้นป้ายประกาศรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานฝ่ายผลิต ทั้งประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ และสาขาช่างยนต์ พร้อมระบุอัตราค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าวันละ 300 บาท เพื่อดึงดูดแรงงาน

นางอัษฎาลักษณ์ อินทรกําแหง ณ ราชสีมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.นครราชสีมา ระบุว่า หลังจากที่มีสถานประกอบการปิดกิจการเมื่อเดือนธันวาคม ประมาณ 5 แห่ง มีแรงงานถูกเลิกจ้างกว่า 800 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทการ์เมนท์ ซึ่งผู้ประกอบการได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาแล้ว

ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มเสี่ยงเพื่อรับฟังปัญหา ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ แจ้งว่า ขณะนี้ต้องแบกรับภาระค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งคำสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ลดลง อาจส่งผลทำให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนและอาจจะพิจารณาปรับลดพนักงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย


กลับขึ้นด้านบน