ผู้บริโภคเตรียมฟ้องระงับออกอากาศ "เหนือเมฆ 2"

ผู้บริโภคเตรียมฟ้องระงับออกอากาศ "เหนือเมฆ 2"

ผู้บริโภคเตรียมฟ้องระงับออกอากาศ "เหนือเมฆ 2"

รูปข่าว : ผู้บริโภคเตรียมฟ้องระงับออกอากาศ "เหนือเมฆ 2"

ผู้บริโภคเตรียมฟ้องระงับออกอากาศ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และ กลุ่มผู้บริโภค เตรียมยื่นฟ้องสคบ. และ กสทช. ต่อศาลปกครองกรณีระงับออกอากาศละคร เหนือเมฆ 2 พรุ่งนี้(8 ม.ค.)

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และ กลุ่มผู้บริโภค เตรียมยื่นฟ้อง กรณีระงับออกอากาศละครเหนือเมฆ 2 ต่อศาลปกครอง พรุ่งนี้(8 ม.ค.) โดยจะยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค หรือ สคบ. และคณะกรรมการกำกับกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุ นอกจากยื่นฟ้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งนำละครเหนือเมฆ 2 มาออกอากาศต่อให้จบแล้ว ยังจะขอให้ศาลสั่งยกเลิกสัญญาสัมปทานที่รัฐทำไว้กับช่อง 3 ด้วย เพราะกรณีที่เกิดขึ้น ถือว่าผู้รับสัมปทานมีพฤติการณ์ละเมิดสิทธิผู้บริโภค และขัดต่อกฎหมาย

ซึ่งการสั่งยุติออกอากาศรายการโดยไม่มีเหตุผล ถือเป็นการริดรอนสิทธิของผู้บริโภค ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 45 และมาตรา 61 ประกอบมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 ซึ่ง สคบ. และ กสทช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ต้องปกป้องสิทธิของผู้บริโภค แต่หากทั้ง 2 หน่วยงาน ไม่ดำเนินการจะถือได้ว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่


กลับขึ้นด้านบน