"สอช."เสนอรัฐบาลสานต่อโครงการบ้านมั่นคง จี้ปลด "สันติ"เหตุไม่เข้าใจปัญหา

"สอช."เสนอรัฐบาลสานต่อโครงการบ้านมั่นคง จี้ปลด "สันติ"เหตุไม่เข้าใจปัญหา

"สอช."เสนอรัฐบาลสานต่อโครงการบ้านมั่นคง จี้ปลด "สันติ"เหตุไม่เข้าใจปัญหา

รูปข่าว : "สอช."เสนอรัฐบาลสานต่อโครงการบ้านมั่นคง จี้ปลด "สันติ"เหตุไม่เข้าใจปัญหา

สอช.เรียกร้องรัฐบาล 3ประเด็น สานต่อโครงการบ้านมั่นคง พร้อมเสนอให้ปลด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พม. เหตุไม่เข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง

นายสามารถ วีระกุล ผู้ประสานงาน สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) กล่าวถึงกรณีที่ กลุ่ม สอช.ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสานต่อโครงการบ้านมั่นคงที่จัดขึ้นเพื่อคนจนมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะยุติโครงการดังกล่าวลง

ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายฯได้เรียกร้องรัฐบาลใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.จัดตั้งคณะกรรมการร่วม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการร่วมแลกเปลี่ยนหารือในการทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไป เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟืาสายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงการรถไฟรางคู่ นั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนต่าง ๆที่อยู่ริมทางรถไฟกว่า 256 ชุมชน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 530 ครัวเรือน ซึ่งรัฐบาลกับชุมชนจำเป็นต้องมีการหารือเพื่อหาทงออกอย่างเป็นรูปธรรม
 
2.เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาที่ดิน โดยสนับสนุนงบประมาณ ด้านสาธารณูปโภค 1,200 ล้านบาทต่อปี และงบสินเชื่ออีก 3,000 ล้านบาท และต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยให้จัดการดำเนินการตามแนวทางการจัดการที่ดินแนวใหม่ โดยอาศัยการทำผังตำบล เพื่อนำไปสู่การสู่จัดการในทุกมิติ

3.เรียกร้องให้รัฐบาล ปลดนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจาก ไม่มีความเข้าใจในปัญหาที่มีอย่างแท้จริง จึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้คนที่รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงเข้ามาบริหารงานแทน

นายสามารถ กล่าวเพิ่มเติม ว่าหากในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (8 ม.ค.) รัฐบาลยังไม่ดำเนินการสานต่อโครงการดีงกล่าวทางเครือข่ายอาจตัดสินใจยกระดับการชุมนุมต่อไป

ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคง มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน และยังมีผู้ที่เดือดร้อนเหลืออีกกว่า 300,000 ครัวเรือน ซึ่งหากรัฐบาลยุติการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก


กลับขึ้นด้านบน