ปืนในสหรัฐฯ ผลิตไม่ทัน แม้มีการพูดถึงการจำกัดปริมาณปืน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหลายครั้ง

ปืนในสหรัฐฯ ผลิตไม่ทัน แม้มีการพูดถึงการจำกัดปริมาณปืน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหลายครั้ง

ปืนในสหรัฐฯ ผลิตไม่ทัน แม้มีการพูดถึงการจำกัดปริมาณปืน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหลายครั้ง

รูปข่าว : ปืนในสหรัฐฯ ผลิตไม่ทัน แม้มีการพูดถึงการจำกัดปริมาณปืน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหลายครั้ง

ปืนในสหรัฐฯ ผลิตไม่ทัน แม้มีการพูดถึงการจำกัดปริมาณปืน หลังเกิดเหตุสะเทือนใจหลายครั้ง แม้สหรัฐอเมริกามีการพูดถึงเรื่องการจำกัดปริมาณอาวุธปืน หลังมีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์สะเทือนใจหลายครั้ง แต่ล่าสุดปรากฏว่าขณะนี้ ปืนในสหรัฐฯกลับผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า

ชาวอเมริกันจำนวนมากพยายามหาอาวุธปืนไว้ในครอบครอง โดยผู้ต้องการมีปืนไว้ในครอบครองระบุว่า ต้องการมีไว้เพื่อป้องกันตัว ซึ่งทำให้สถานการณ์ในสหรัฐฯ เวลานี้ ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตปืนได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ที่มีสูงขึ้น

เหตุการณ์สะเทือนขวัญเกี่ยวกับอาวุธที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ ทำให้มีการถกเถียงกันมากถึงเรื่องการครอบครองปืนโดยเฉพาะการจำกัดจำนวน ซึ่งผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มีความเห็นว่า ถ้ามีปืนน้อยก็จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนน้อยลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับมีแนวโน้มไปในทางตรงข้ามกัน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน