สสส.-สลค. เรียกร้องรัฐฯ ให้ความสำคัญ "ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น-ปลอดภัยจากเหล้า"

สสส.-สลค. เรียกร้องรัฐฯ ให้ความสำคัญ "ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น-ปลอดภัยจากเหล้า"

สสส.-สลค. เรียกร้องรัฐฯ ให้ความสำคัญ "ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น-ปลอดภัยจากเหล้า"

รูปข่าว : สสส.-สลค. เรียกร้องรัฐฯ ให้ความสำคัญ "ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น-ปลอดภัยจากเหล้า"

สสส.-สลค. เรียกร้องรัฐฯ ให้ความสำคัญ สสส.-สลค. เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "รักลูก-เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น" ปีที่ 7 พร้อมเรียกร้องให้รัฐฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมครอบครัวที่อบอุ่น ปลอดภัยจากเหล้า

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สลค.) พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้ากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสหบำรุงวิทยาและโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กว่า 20 คน เข้าพบน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการ "รักลูก-เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น" ปีที่ 7 โดยเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมครอบครัวที่อบอุ่น ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นของขวัญให้เด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ

โดยโครงการนี้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น เน้นการสร้างความรัก และกำลังใจให้แก่กัน ปลูกจิตสำนึกดีให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน