ธนาคารในสหรัฐฯยอมจ่ายเงินเพื่อยุติการร้องเรียน กรณียึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ธนาคารในสหรัฐฯยอมจ่ายเงินเพื่อยุติการร้องเรียน กรณียึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ธนาคารในสหรัฐฯยอมจ่ายเงินเพื่อยุติการร้องเรียน กรณียึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง

รูปข่าว : ธนาคารในสหรัฐฯยอมจ่ายเงินเพื่อยุติการร้องเรียน กรณียึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ธนาคารในสหรัฐฯยอมจ่ายเงินเพื่อยุติการร้องเรียน กรณียึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง ธนาคารใหญ่ 10 แห่งในสหรัฐฯตกลงที่จะยุติกระบวนการร้องเรียนจากการที่ธนาคารเหล่านี้ยึดทรัพย์สินที่เจ้าของบ้านจำนองไว้ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยการยอมจ่ายเงินรวม 2.55 แสนล้านบาท

ธนาคารใหญ่ 10 แห่ง รวมถึง เจพีมอร์แกนเชส, แบงก์ออฟอเมริกา และเวลส์ฟาร์โก จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าของบ้านเพื่อยุติกระบวนการร้องเรียนการยึดทรัพย์ที่จำนองไว้โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยธนาคารจัดการด้านเอกสารผิดพลาด และข้ามขั้นตอนในกระบวนการยึดทรัพย์จดจำนอง ผู้กู้บ้านที่ถูกยึดหลักทรัพย์จดจำนองจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางสหรัฐและสำนักบัญชีกลางและเงินตราได้ประกาศร่วมกันถึงการตัดสินใจยอมจ่ายเงินของธนาคาร 10 แห่งที่ถูกร้องเรียน

เงินที่ธนาคารทั้ง 10 แห่งต้องจ่ายคิดเป็นมูลค่า  2.55 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ีต้องจ่ายให้เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบและอดีตเจ้าของบ้านจำนวนกว่า 90,000 ล้านบาท และอีก 1.5 แสนล้านบาทจะอยู่ในรูปของการช่วยเหลือเช่น การลดหย่อนสินเชื่อ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 3.8 ล้านคนระหว่างปี 2552 ถึง 2553

ขณะที่ฝ่ายทนายความของเจ้าของบ้านต่างๆระบุว่าข้อตกลงนี้ทำให้ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะทำให้ต้องจ่ายเงินมากขึ้น โดยพวกเขาคิดว่าธนาคารควรจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่านี้


กลับขึ้นด้านบน