ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ"การท่องเที่ยว"ของไทย ปี 2556

ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ"การท่องเที่ยว"ของไทย ปี 2556

ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ"การท่องเที่ยว"ของไทย ปี 2556

รูปข่าว : ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ"การท่องเที่ยว"ของไทย ปี 2556

ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ ความขัดแย้งทางการเมืองนับเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า เสถียรภาพของรัฐบาลมีน้อย

ในการสำรวจทัศนะผู้ประกอบการต่อการท่องเที่ยวไทยในปีพ.ศ. 2556 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองไทยเป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด โดยรองลงมาคือการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ และการแข็งค่าของเงินบาท

 
โดยขณะที่มุมมองต่อเสถียรภาพของรัฐบาลผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40.4 มองว่ามีเสถียรภาพน้อยและรองลงมาร้อยละ 21.8 เชื่อว่ามีเสถียรภาพปานกลาง


กลับขึ้นด้านบน