กกต.เตรียมประกาศวันรับสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.

กกต.เตรียมประกาศวันรับสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.

กกต.เตรียมประกาศวันรับสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.

รูปข่าว : กกต.เตรียมประกาศวันรับสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.

กกต.เตรียมประกาศวันรับสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. ประธาน กกต.กทม. เตรียมประกาศรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 21 - 25 ม.ค.นี้ มั่นใจว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครผู้เลือกตั้งจนถึงวันลงคะแนนเสียงจะเป็นไปก้วยความเรียบร้อย

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หากม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลาออกจากตำแหน่งในวันนี้ (9 ม.ค.) จะถือว่าเป็นการลาออกก่อนครบวาระ และทาง กกต. จะมีระยะเวลาในการดำเนินการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวันประกาศรับสมัครไว้แล้ว คือ วันที่ 21-25 ม.ค.นี้ และกำหนดวันในการลงคะแนน คือ วันที่ 3 มี.ค. ขณะเดียวกันทาง กกต. ได้ทำการอบรมบุคลากรในการทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยแล้ว ส่วนในวันเลือกตั้งจะมีลูกเสืออาสา เข้ามาแนะนำประชาชนในการใช้สิทธิ์ ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับคุณสมบัติผู้ สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น จะต้องมีสัญชาติไทย รวมถึงอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านเขต กทม. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่วันรับสมัคร และจะต้องหาเสียงโดยใช้เงินคนละไม่เกิน 49 ล้านบาท ซึ่งวันริ่มต้นนับในการคิดค่าใช้จ่าย จะพิจารณาจากการลาออกว่าครบวาระ หรือก่อนครบวาระ ทั้งนี้ บุคคลที่สมัครยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่หากมีการพูดจาโน้มน้าวให้เลือกตนเอง จะถูกคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดงานนั้นๆ ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่


กลับขึ้นด้านบน