ชาวบ้านในพะเยาสร้างฝายป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังปีก่อนนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่

ชาวบ้านในพะเยาสร้างฝายป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังปีก่อนนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่

ชาวบ้านในพะเยาสร้างฝายป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังปีก่อนนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่

รูปข่าว : ชาวบ้านในพะเยาสร้างฝายป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังปีก่อนนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่

ชาวบ้านในพะเยาสร้างฝายป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังปีก่อนนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่ หลายจังหวัดทางภาคเหนือประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องหยุดทำนาเพราะไม่มีน้ำ ขณะที่บางส่วนต้องหาวิธีทั้งขุดร่องน้ำและสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้

ชาวบ้านในพื้นที่ต.หงส์หินและต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ร่วมกันสร้างฝายแฝกกั้นแม่น้ำอิง ในต.หงส์หิน เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง เนื่องจากปีก่อนชาวบ้านที่ทำนาปรังประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า 20,000 ไร่ได้รับความเสียหาย ซึ่งนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจ.พะเยา ระบุว่า การสร้างฝายจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทำการเกษตรได้กว่า 1,600 ไร่

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในจ.นครสวรรค์เริ่มขยายวงกว้าง หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว เกษตรกรต้องว่าจ้างรถแบ็คโฮ เพื่อขุดร่องน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หลังผลผลิตพืชเริ่มขาดแคลนน้ำ ขณะที่ชาวนาบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก บางคนหยุดทำนาเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด และน้ำที่เหลืออยู่ในสระที่ขุดไว้ไม่เพียงพอสำหรับทำนา โดยชาวนาเชื่อว่า ต้องรอจนกว่าจะถึงฤดูฝนจึงจะสามารถเริ่มทำนาได้อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน