นายกฯ มอบโอวาทวันเด็ก หวังให้ "พัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลง-ช่วยพัฒนาประเทศชาติ"

นายกฯ มอบโอวาทวันเด็ก หวังให้ "พัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลง-ช่วยพัฒนาประเทศชาติ"

นายกฯ มอบโอวาทวันเด็ก หวังให้ "พัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลง-ช่วยพัฒนาประเทศชาติ"

รูปข่าว : นายกฯ มอบโอวาทวันเด็ก หวังให้ "พัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลง-ช่วยพัฒนาประเทศชาติ"

นายกฯ มอบโอวาทวันเด็ก หวังให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนและเด็กนักเรียนที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ว่า ยินดีที่ได้พบปะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความมุมานะอุตสาหะที่น่ายกย่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีความสามารถด้านวิชาการแต่ยังมีความประพฤติปฎิบัติที่ดีในการหมั่นฝึกฝนตัวเอง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเยาวชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปกครองที่เปิดเวทีให้เด็กเหล่านี้ได้สร้างสรรค์และแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวชื่นชมเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในด้านต่างๆ ทั้งยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้เป็นเยาชนที่มีคุณภาพ พร้อมกับฝากกระทรวงศึกษาธิการและผู้ปกครองให้เตรียมความพร้อมให้กับเยาชนในการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมต่างๆ

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ในอนาคตต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง ก็ขอให้เยาวชนทุกคนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับพัฒนาตนเองตามคำขวัญวันเด็กที่ได้มอบไว้ว่า  "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพืิ่มพูนปัญญา นำไทยสู่อาเซียน"


กลับขึ้นด้านบน