สนช.เตรียมเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

สนช.เตรียมเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

สนช.เตรียมเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สนช.เตรียมเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

สนช.เตรียมเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เตรียมจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก โดยเตรียมเรียกประชุมนอกรอบอภิปรายแสดงความเห็นมากกว่า 10 ประเด็น รวมถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเรียกประชุมนอกรอบในวันที่ 15-16 พ.ค.2558 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก สนช.ทั้ง 220 คนได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้มีประเด็นของการอภิปรายร่วม 10 ประเด็นแล้ว

และหลังอภิปรายแล้วเสร็จ นายสุรชัย ระบุว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. เห็นตรงกันว่า ควรเปิดให้มีการลงมติเพื่อชี้ขาด เป็นความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ใน สนช.ที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ

สำหรับ 10 ประเด็นนั้น มีรายงานว่าส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองหรือโครงสร้างทางการเมือง อาทิ ที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่มา ส.ว. และระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม กรณีกลุ่มการเมือง กลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ รวมไปถึงประเด็นการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย


กลับขึ้นด้านบน