พณ. เผย ธ.ค. มีธุรกิจเลิกกิจการ 3,000 ราย-ยันไม่ใช่ผลจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300

พณ. เผย ธ.ค. มีธุรกิจเลิกกิจการ 3,000 ราย-ยันไม่ใช่ผลจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300

พณ. เผย ธ.ค. มีธุรกิจเลิกกิจการ 3,000 ราย-ยันไม่ใช่ผลจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300

รูปข่าว : พณ. เผย ธ.ค. มีธุรกิจเลิกกิจการ 3,000 ราย-ยันไม่ใช่ผลจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300

พณ. เผย ธ.ค. มีธุรกิจเลิกกิจการ  3,000 ราย-ยันไม่ใช่ผลจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300 กระทรวงพาณิชย์ ระบุมีธุรกิจเลิกกิจการเดือนธันวาคมมากกว่า 3,000 ราย แต่ไม่ใช่เป็นผลจากนโบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขผู้ประกอบการเลิกกิจการเดือนธันวาคมมีมากกว่า 3,000 ราย เนื่องจากปัญหาการขาดทุนสะสม ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ บริการนันทนาการ และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

โดยร้อยละ 37 ปิดกิจการจากการจัดตั้งบริษัทเพื่อเข้ามารับสัมปทานภาครัฐ ร้อยละ 5 จากปัญหาการบริหารงานภายในองค์กร ส่วนธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีสัดส่วนเลิกกิจการ ไม่ถึง 100 ราย

ส่วนการจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคม มีการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ จำนวน 4,540 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 มูลค่าทุนจดทะเบียน 16,789 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บริการนันทนาการ บริการด้านวิทยุโทรทัศน์ และก่อสร้างอาคารทั่วไป 


กลับขึ้นด้านบน