ศาลฯนัดพิพากษาคดีปล่อยมลพิษในลำห้วย จ.กาญจนบุรี

ศาลฯนัดพิพากษาคดีปล่อยมลพิษในลำห้วย จ.กาญจนบุรี

ศาลฯนัดพิพากษาคดีปล่อยมลพิษในลำห้วย จ.กาญจนบุรี

รูปข่าว : ศาลฯนัดพิพากษาคดีปล่อยมลพิษในลำห้วย จ.กาญจนบุรี

ศาลฯนัดพิพากษาคดีปล่อยมลพิษในลำห้วย จ.กาญจนบุรี ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้ หลังเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับกรมควบคุมมลพิษที่ต่อสู้คดีกันมานานกว่า 9 ปี

คดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มต้นในปี 2547 ตัวแทนชาวบ้านคลิตี้ล่าง 22 คน ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครองในฐานะไม่ควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการการทำเหมืองแร่ของบริษัทผู้ปล่อยมลพิษ ซึ่งทำให้สภาพของลำห้วยคลิตี้ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปี 2541 เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับความเสียหาย

ปี 2551 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า กรมควบคุมมลพิษล่าช้าในการฟื้นฟู และระงับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วย และละเลยต่อการทำหน้าที่เรียกเก็บค่าเสียหายจากบริษัทผู้ก่อมลพิษ ชาวบ้านได้ยื่นอุทธรณ์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูลำห้วย คดีได้ผ่านการพิจารณามากว่า 9 ปี ศาลปกครองสูงสุดได้นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้

ก่อนหน้านี้ กรมควบคุมมลพิษได้เข้าฟื้นฟูลำห้วยมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยใช้วิธีให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเอง แต่หลายปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชี้ชัดว่าแนวทางฟื้นฟูไม่ได้ผล ชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องการให้มีแผนฟื้นฟูลำห้วยภายใต้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ลำห้วย และสภาพนิเวศกลับคืนสู่สภาพเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมาย โดยให้กรมควบคุมมลพิษเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษในภายหลัง
 


กลับขึ้นด้านบน