ฝ่ายค้านเตรียม 3 กระทู้สอบถามรัฐบาลกรณี "เหนือเมฆ 2-พระวิหาร-ค่าแรง300 บาท"

ฝ่ายค้านเตรียม 3 กระทู้สอบถามรัฐบาลกรณี "เหนือเมฆ 2-พระวิหาร-ค่าแรง300 บาท"

ฝ่ายค้านเตรียม 3 กระทู้สอบถามรัฐบาลกรณี "เหนือเมฆ 2-พระวิหาร-ค่าแรง300 บาท"

รูปข่าว : ฝ่ายค้านเตรียม 3 กระทู้สอบถามรัฐบาลกรณี "เหนือเมฆ 2-พระวิหาร-ค่าแรง300 บาท"

ฝ่ายค้านเตรียม 3 กระทู้สอบถามรัฐบาลกรณี การประชุมสภาฯวันนี้ฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สอบถามรัฐบาล 3 เรื่องด้วยกันคือ การใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการออกอากาศละครเรื่อง "เหนือเมฆ 2" และผลกระทบผู้ประกอบการทั่วประเทศกรณีขึ้นค่าแรง 300 บาท รวมถึงการต่อสู้คดีเร่ื่องปราสาทพระวิหารในศาลโลก

วันนี้ (10ม.ค.) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มขึ่นในเวลา 10.00 น.โดยฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สอบถามรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่น โดยฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สอบถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการออกอากาศละครเรื่อง "เหนือเมฆ 2" ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้ยุติการออกอากาศไปก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังจะสอบถามถึงเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว รวมถึงจะสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องกรณีคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลโลกจะตัดสินในเดือนเมษายนนี้ ถึงการต่อสู้คดีและการให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้


กลับขึ้นด้านบน