ชาวคลิตี้ล่างชนะคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วย

ชาวคลิตี้ล่างชนะคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วย

ชาวคลิตี้ล่างชนะคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วย

รูปข่าว : ชาวคลิตี้ล่างชนะคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วย

ชาวคลิตี้ล่างชนะคดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วย หลังยืดเยื้อมาถึง 9 ปี คดีสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วย ที่ชาวบ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี 22 คน ฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูสภาพลำห้วย วันนี้ ศาลปกครองสุดสุดพิพากษาออกมาแล้วว่า ให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้อง พร้อมกับจ่ายเงินชดเชย

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 22 คน เป็นเงินคนละ 177,999.50 บาท จากค่าเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรในอนาคต ค่าธรรมเนียมศาล และค่าถูกละเมิดโอกาสในการใช้ทรัพยากร

นอกจากนี้ ยังสั่งให้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่ปนเปื้อนสารตะกั่วมานานกว่า 15 ปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน ต่อด้วยการฟื้นฟูลำห้วย และปิดประกาศแจ้งผลการตรวจวัดการปนเปื้อนหลังฟื้นฟู

สำหรับเงินทั้งหมดที่ได้ ชาวบ้านคลิตี้ล่างทั้งหมดเห็นตรงกันว่า จะจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบร่วมกันมานานกว่า 15 ปี

ส่วนแผนการฟื้นฟูของกรมควบคุมมลพิษหลายคนยังเป็นกังวล เพราะที่ผ่านมา การให้รัฐเป็นผู้กำหนดเพียงฝ่ายเดียว ชี้ชัดแล้วว่า ค่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยไม่ได้ลดลง


กลับขึ้นด้านบน