ดุสิตโพลเผย "เด็กไทย" อยากให้แก้ไขเรื่องคอร์รัปชั่นมากที่สุด

ดุสิตโพลเผย "เด็กไทย" อยากให้แก้ไขเรื่องคอร์รัปชั่นมากที่สุด

ดุสิตโพลเผย "เด็กไทย" อยากให้แก้ไขเรื่องคอร์รัปชั่นมากที่สุด

รูปข่าว : ดุสิตโพลเผย "เด็กไทย" อยากให้แก้ไขเรื่องคอร์รัปชั่นมากที่สุด

ดุสิตโพลเผย สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจมุมมองเด็กไทยต่อการเมืองเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" พบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่สนการเมืองเพราะมีแต่เรื่องวุ่นวายและทะเลาะกันส่วนเรื่องที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการคอร์รัปชั่น

สวนดุสิตโพลได้เปิดเผยผลสำรวจมุมมองเด็กไทยต่อเรื่องการเมืองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค.นี้ พบว่า เด็กไทยกว่าร้อยละ 45.62% ไม่ค่อยสนใจการเมือง เพราะการเมืองวุ่นวายและทะเลาะกัน มีเพียง 25.18 %ที่สนใจการเมืองเพราะ เชื่อว่า การเมืองมีความสำคัญต่อประเทศ

และเมื่อสอบถามว่า “การเมืองไทย” ณ วันนี้ มีอะไร “ดี” หรือมีเรื่องที่พึงพอใจบ้าง พบว่าเด็กกว่า 82.33% มองว่ายังไม่เห็นมีอะไรดีเลย มีแต่ความวุ่นวาย และเด็กอีก11.54% มองว่า มีนโยบายเกี่ยวกับเด็ก เช่น เรียนฟรีแจกแท็บเล็ตนักเรียน

ส่วนเมื่อถามว่า“การเมืองไทย” ณ วันนี้ มีปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้าง? ที่ต้องเร่งแก้ไขพบว่าอันดับ 1 คือเรื่อง ทุจริต คอร์รัปชั่น โกงกิน ส่วนอันดับต่อมาคือเรื่องต่างๆที่ยังแก้ไม่ได้ เช่น เศรษฐกิจ ของแพง การศึกษา ยาเสพติดฯลฯ


กลับขึ้นด้านบน