จนท.เร่งขุดลอกคลองในพิจิตรหลังน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด

จนท.เร่งขุดลอกคลองในพิจิตรหลังน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด

จนท.เร่งขุดลอกคลองในพิจิตรหลังน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด

รูปข่าว : จนท.เร่งขุดลอกคลองในพิจิตรหลังน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด

จนท.เร่งขุดลอกคลองในพิจิตรหลังน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด เกษตรกรในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ และลุ่มแม่น้ำ ที่น้ำแห้งขอด

หลายหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรเร่งขุดลอกคูคลอง เนื่องจากแม่น้ำยมที่ไหลผ่านตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำใช้ทำการเกษตรได้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยทั้งแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากแม่น้ำยมประสบปัญหาตื้นเขินจากการทับถมของทรายและดินตะกอนแม่น้ำ

ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง, อำเภอวัดโบสถ์, อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางกระทุ่ม ขณะที่นาข้าวในหลายพื้นที่กำลังขาดน้ำ เช่นเดียวกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดน่าน สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร

พื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทอง ชาวนาหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่า นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำเข้านา เพราะน้ำในคลองชลประทานลดลง จนไม่เพียงพอที่จะไหลเข้าท่อลำรางที่ต่อไปยังทุ่งนา ทำให้นาข้าวหลายพันไร่ได้รับผลกระทบ โดยหลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ ที่น้ำไหลไปไม่ถึง

ขณะที่สำนักชลประทานมีนโยบายงดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรในวันที่ 28 กุมภาพันธ์-1พฤษภาคม และขณะนี้น้ำในคลองชลประทานหลายแห่งอยู่ในสภาพที่แห้งขอด


กลับขึ้นด้านบน