กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล "ต้นแบบครูดี ไม่มีอบายมุข" 121 คน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2556

กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล "ต้นแบบครูดี ไม่มีอบายมุข" 121 คน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2556

กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล "ต้นแบบครูดี ไม่มีอบายมุข" 121 คน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2556

รูปข่าว : กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล "ต้นแบบครูดี ไม่มีอบายมุข" 121 คน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2556

กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล กระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากรทางการศึกษา "ต้นแบบครูดี ไม่มีอบายมุข" 121 คน พร้อมย้ำครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2556 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 121 คน เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการใช้ชีวิต ละเว้นจากอบายมุข รวมทั้ง ทำประโยชน์โดยจูงใจ ขยายผลให้ผู้อื่นละเว้นอบายมุขตาม

นอกจากนี้ยังเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดินให้กับ ศ.ระพี สาคริก ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครู และลูกศิษย์ในการทำความดี ทำหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์แบบ และถวายประกาศเกียรติคุณแก่ พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร วัดวารีวงก์ จ.สุราษฏร์ธานี ในฐานะบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมด้วย

สำหรับโครงการครูดีไม่มีอบายมุขจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยหวังให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับเยาวชน ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน หลังพบสถิติเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่วันละ 700 คน ขณะที่เหล้า บุหรี่หาซื้อได้ง่ายเพียง 7 นาที ซึ่งหากสามารถขยายผลโครงการต่อเนื่องได้ ก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอบายมุขในโรงเรียน และชุมชนลงได้


กลับขึ้นด้านบน