อนาคตค่าไฟฟ้า...กับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า

อนาคตค่าไฟฟ้า...กับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า

อนาคตค่าไฟฟ้า...กับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า

รูปข่าว : อนาคตค่าไฟฟ้า...กับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า

 อนาคตค่าไฟฟ้า...กับการพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า โดย อลิษา แต้มประเสริฐ

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นตาม GDP และปัจจัยเสริมต่างๆ เช่น การเติบโตภาคอุตสาหกรรม และโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย จึงปฏิเสธไม่ได้ที่ไทยต้องเร่งสรรหากำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุแบล็คเอาท์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ  เป็นภาระให้ EGAT ต้องหาวิธีเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นดังกล่าว ในขณะเดียวกัน EGAT ก็ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ที่ค่อนข้างรุนแรง  จึงดูเหมือนว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอาจเป็นทางออกทางเดียวของไทย ทั้งๆ ที่ในปัจจุบัน ไทยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงถึง 70% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดอยู่แล้ว ในอนาคตเมื่อก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศหมดลง อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของไทยคงต้องพึ่งพาการนำเข้า LNG ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

** อ่านรายละเอียดทั้งหมดในผลศึกษาวิจัย ไฟล์ PDF **
 


กลับขึ้นด้านบน