มก.ยื่นหนังสือคัดค้านทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ สูงกว่า 30 เมตร

มก.ยื่นหนังสือคัดค้านทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ สูงกว่า 30 เมตร

มก.ยื่นหนังสือคัดค้านทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ สูงกว่า 30 เมตร

รูปข่าว : มก.ยื่นหนังสือคัดค้านทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ สูงกว่า 30 เมตร

มก.ยื่นหนังสือคัดค้านทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ สูงกว่า 30 เมตร สมาคมศิษย์เก่า มก.พร้อมให้พิจารณาแนวทางอื่นที่ มก. เสนอไปแล้ว

 นายทิฆัมพร พิศาบดินทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (KU 31) ได้กล่าวว่า ผมในนามตัวแทนนิสิตเก่ากว่า 10 คน พร้อมนิสิตปัจจุบันได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าฯ เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการระบบทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ แต่แนวทางที่ทาง กทพ. ได้ศึกษานั้นมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่ควรมีสภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในทุกด้านเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม กายภาพ มลภาวะเป็นพิษ เสียงดัง อุบัติเหตุ จิตใจ ความปลอดภัย และปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมามากมาย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้ทำหนังสือถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอีก 3 บริษัทคือ บริษัท เอพซวิลอน จำกัด บริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทเทสโก้ จำกัด ให้ควรทบทวนรูปแบบแนวทางใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหนังสือไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ได้เสนอให้พิจารณาแนวสายทางที่เลียบคลองบางเขน ด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมแทนซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 ทางเลือกอื่น เพื่อลดผลกระทบต่างๆ  2 แนวทาง ได้แก่
 
ทางเลือกที่ 1 เสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปรับเปลี่ยนแนวสายทาง จากถนนงามวงศ์วานไปทางคลองบางบัวแทน 
 
ทางเลือกที่ 2  เสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พิจารณาระบบการจราจรใหม่แทน โดยเสนอให้ทำอุโมงค์ลอดใต้ถนนงามวงศ์วานช่วงแยกเกษตร-วิภาวดี ตลอดจนเข้าสู่ถนนเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้
 


กลับขึ้นด้านบน