กกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้ง ประชุม ผอ.เขต เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้ง ประชุม ผอ.เขต เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้ง ประชุม ผอ.เขต เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รูปข่าว : กกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้ง ประชุม ผอ.เขต เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้ง ประชุม ผอ.เขต เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. กกต.ด้านบริหารการเลือกตั้ง ประชุมเรื่องขั้นตอนและกฎหมายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.หลังพบว่า มีข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อหวังผลเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง โดยเตรียมออกระเบียบวิธีการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มเติม คาดว่าจะประกาศใช้ทันการเลือกตั้งในครั้งนี้

 นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านการบริหารการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ให้ผู้อำนวยการเขต 50 เขต ซึ่งขอให้ข้าราชการกทม.ใช้อำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ด้วยความเรียบร้อย เพราะจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้สมัคร จะหาข้อผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อร้องเรียนการทำผิดการเลือกตั้ง โดยหวังผลเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง

 
ทั้งนี้ กกต.ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยไม่ให้ผู้สมัครนำเรื่องของสถาบันฯมาหาเสียง และให้ใช้คำพูดสุภาพ ไม่โจมตีผู้สมัครฯคนอื่น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้ได้ทันในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้
 
 
โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 60 และย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิฯโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ และในวันที่ 14 ม.ค. กกต.กทม. จะมีการประชุมเกี่ยวกับกำหนดการเลือกตั้ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจะลงความเห็นชอบมายังปลัดกทม. เพื่อประกาศวันรับสมัครวันที่ 21-25 ม.ค.และวันเลือกตั้งวันที่ 3 มี.ค. อย่างเป็นทางการ
 


กลับขึ้นด้านบน