ก.เกษตรฯ ขอด้วย คิกออฟช่องทีวีเกษตร “โมแอคทีวี”

ก.เกษตรฯ ขอด้วย คิกออฟช่องทีวีเกษตร “โมแอคทีวี”

ก.เกษตรฯ ขอด้วย คิกออฟช่องทีวีเกษตร “โมแอคทีวี”

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ ขอด้วย คิกออฟช่องทีวีเกษตร “โมแอคทีวี”

ก.เกษตรฯ ขอด้วย คิกออฟช่องทีวีเกษตร “โมแอคทีวี” หวังเพิ่มช่องทางส่งผ่านข้อมูลด้านการเกษตรทุกมิติ ส่งต่อองค์ความรู้และนโยบายการพัฒนาการเกษตรถึงเกษตรกรโดยตรง

 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการศึกษาและทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเกษตร ช่องทีวีเกษตร หรือ โมแอค ทีวี (MOAC TV)” ว่า การดำเนินการจัดทำทีวีเกษตร “โมแอค ทีวี” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่  เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคการเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากสภาพอากาศและศัตรูพืชอีกด้วย และที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
นายยุคล กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรในประเทศไทยประมาณ 20.5 ล้านครัวเรือนมีการเข้าถึงเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมถึงประมาณ 51.7% หรือคิดเป็น 10.5 ล้านครัวเรือน ของผู้ที่รับชมรายการจากฟรีทีวี คือ ช่อง 3,5,7,9,11 และไทยพีบีเอส และคาดการณ์ว่าในปี 2558 ครัวเรือนไทยจะมีจำนวน 24.8 ล้านครัวเรือนและ 98.58% หรือเกือบ 100% จะรับชมรายการผ่านทางดาวเทียมและเคเบิลทีวีทั้งหมดอีกด้วย  
 
ดังนั้น  การที่กระทรวงเกษตรฯ เปิดช่องทีวีเกษตร “โมแอค ทีวี” ขึ้นมาโดยเฉพาะในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เนื่องจากจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรในเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของทางภาครัฐ  รวมถึงรู้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดความตระหนักและปรับใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเข้าถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยตรง
ด้านนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับรายการที่จะนำเสนอในช่องทีวีเกษตร หรือ โมแอค ทีวี นั้น จะมีการกำหนดไว้เป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 โดยเน้นนำเสนอรายการสด เจาะตรงกลุ่มผู้รับชมเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วไป และรายการสารคดีโครงการพระราชดำริต่างๆ ส่วนระยะที่ 2 คือ เดือนมกราคม-เมษายน2556 เน้นรายการสดเจาะตรงกลุ่มผู้รับชมเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วไป รายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และจะเพิ่มในส่วนของสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชาวบ้าน การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ปรัชญา ความรู้ ผลงานและความสำคัญของกระทรวงเกษตรเป็นหลัก ซึ่งทีวีเกษตร จะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง  
 
โดยรูปแบบรายการที่จะเผยแพร่ผ่านทีวีเกษตร “โมแอค ทีวี” จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มรายการโครงการ พระราชดำริ 2.กลุ่มรายการข่าว 3.กลุ่มรายการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ และ 4.กลุ่มรายการสารคดีและสาระด้านการเกษตร โดยจะออกอากาศตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง
 
สำหรับช่องทางการรับชม “ทีวีเกษตร สถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตร” สามารถรับชมได้ผ่านทางดาวเทียมไทยคม 5 (Thaicom5) ผ่านจานรับสัญญาณระบบซีแบนด์ (C BAND) หรือจานดำ ความถี่4160 MHz v.symbol rate 30000 POR V หรือกล่องรับสัญญาณระบบซีแบนด์


กลับขึ้นด้านบน