"อียู" แก้ระเบียบตรวจสอบ"พืชผัก"ที่นำเข้าจากไทย-ต่างประเทศ

"อียู" แก้ระเบียบตรวจสอบ"พืชผัก"ที่นำเข้าจากไทย-ต่างประเทศ

"อียู" แก้ระเบียบตรวจสอบ"พืชผัก"ที่นำเข้าจากไทย-ต่างประเทศ

รูปข่าว : "อียู" แก้ระเบียบตรวจสอบ"พืชผัก"ที่นำเข้าจากไทย-ต่างประเทศ

 นางปราณี  ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพยุโรปได้ออก Commission Regulation (EC) No 669/2009 ว่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ Regulation (EC) No 882/2001 เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทอาหารและอาหารสัตว์ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นมานั้น ล่าสุด กรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค (DG SANCO) ได้แจ้งปรับปรุงบัญชีแนบท้าย 1 ของระเบียบดังกล่าว โดยเพิ่มการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชผัก ต่อไปนี้

 
1. ถั่วฝักยาว (yard long beans) มะเขือม่วง (aubergines) และพืชตระกูลกะหล่ำ (brasica vegetable) สุ่มตรวจสารพิษตกค้าง (pesticide residues) ร้อยละ 50 
2. โหระพา (basil) และผักชี (coriander)สุ่มตรวจสารพิษตกค้าง (pesticide residues) ร้อยละ 20 
3. โหระพา (basil) ผักชี (coriander) และสะระแหน่ (mint) การสุ่มตรวจเชื้อ salmonella ร้อยละ 10 
4. พริกไทย (pepper) - การสุ่มตรวจสารพิษตกค้าง (pesticide residues) ร้อยละ 10 
 
นางปราณี กล่าวว่า ปี 2554 ไทยส่งออกผักสดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ไปยัง EU คิดเป็นมูลค่า 32.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.) การส่งออกสินค้าฯ มีมูลค่า 25.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับต่อมาตรการดังกล่าวของ EU ที่ผ่านมาไทยได้มีการจัดทำระบบแก้ไขปัญหาด้านศัตรูพืชโดยออกมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List: EL) พืชผักก่อนการส่งออกไปยัง EU โดยล่าสุด (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555) มีโรงคัดบรรจุของไทยที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ EU แล้วจำนวน 20 ราย 
 


กลับขึ้นด้านบน