จัดหางานโคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานช่วย "ผู้ว่างงาน-บัณฑิตจบใหม่"

จัดหางานโคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานช่วย "ผู้ว่างงาน-บัณฑิตจบใหม่"

จัดหางานโคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานช่วย "ผู้ว่างงาน-บัณฑิตจบใหม่"

รูปข่าว : จัดหางานโคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานช่วย "ผู้ว่างงาน-บัณฑิตจบใหม่"

จัดหางานโคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานช่วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเฝ้าระวังสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ขณะที่สำนักงานจัดหางานบางจังหวัดจัดมหกรรมนัดพบแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างและบัณฑิตจบใหม่

ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ทยอยสมัครงานกับสถานประกอบการที่ไปเปิดบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น โดยมีตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 6,500 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,500 บาท

น.ส.อัญชลี สินธุพันธ์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานกว่า 1,300 คน ส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้างเพราะโรงงานได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ไม่มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

ขณะที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเฝ้าระวังสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง


กลับขึ้นด้านบน