บรรยากาศ "วันเด็ก" ทำเนียบฯคึกคัก ผู้ปกครอง-เด็กๆ รอร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า

บรรยากาศ "วันเด็ก" ทำเนียบฯคึกคัก ผู้ปกครอง-เด็กๆ รอร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า

บรรยากาศ "วันเด็ก" ทำเนียบฯคึกคัก ผู้ปกครอง-เด็กๆ รอร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า

รูปข่าว : บรรยากาศ "วันเด็ก" ทำเนียบฯคึกคัก ผู้ปกครอง-เด็กๆ รอร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า

บรรยากาศ เด็ก ๆ จำนวนมากเดินทางไปร่วมงานทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยที่ทำเนียบฯได้แบ่งกิจกรรมเป็น 5 โซนด้วยกัน ขณะที่การรักษาความปลอดภัยจะมีการตรวจอาวุธก่อนเข้าร่วมงาน

   

บรรยากาศงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ (12ม.ค.) ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมารอบริเวณหน้าทำเนียบเป็นจำนวนมาก โดยการรักษาความปลอดภัยภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธของทุก ๆ คนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน รวมถึงยังมีการแจกขนมแก่เด็ก ๆ ทุกคนด้วย

ทั้งนี้ภายในทำเนียบรัฐบาลหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเด็กต่างตื่นเต้น และ ถ่ายรูปกับลูกโป่ง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทยคู่ฟ้า รวมถึงรวมกับมาสคอตตัวการ์ตูนด้วย นอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายคำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 ขนาดใหญ่ด้วย ที่เขียนว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”  ซึ่งเป็นคำขวัญที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบให้กับเด็กและเยาวชน  

สำหรับกิจกรรมวันเด็กภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่  
1.โซนเรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งจะเปิดให้เด็กได้เข้าชมห้องทำงานต่าง ๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี โดยเด็กที่เข้าชมจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋า “แห่งการเรียนรู้”

2. โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  

3.โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทยสดใสสู่อนาคต มีการจัดนิทรรศการจำลองการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย  

4. โซน เรียนรู้ กว้างไกล  ใส่ใจเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม

และ 5.โซน อนาคตก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป


กลับขึ้นด้านบน