ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปข่าว : ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ บรรยากาศงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้รับความสนใจทั้งจากเด็กๆ และผู้ปกครอง โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านการเกษตร จากนิทรรศการเด็กไทย รักในหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ปกครองต่างทยอยพาเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมวันเด็กกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าเด็กไทยรักในหลวงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย นั่นคือกิจกรรมในหลวงรักเรา

ทั้งนี้ บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาเด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้มีการจัดโซนการเรียนรู้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 10 ฐานการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยด้านการเกษตร เช่น ฐานการเรียนรู้กษัตริย์เกษตร หลักการทรงงาน ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง และฐานน้ำคือชีวิต ซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้ไดัรับความสนใจจากเด็กๆ ที่มาร่วมงาน และผู้ปกครอง

นอกจากการเรียนรู้ภายในอาคารแล้ว บริเวณด้านนอกอาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมเด็กไทยหัวใจเกษตร โดยมีหน่วยงานในสังกัดจำนวนมากจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ นอกจากได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การปลูกต้นไม้ การประดิษฐ์สิ่งของ รวมทั้งเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันนี้กับผู้ปกครอง ที่มาเป็นครอบครัวจะได้รับการแจกพันธุ์พืชสวนครัว เพื่อนำไปปลูกที่บ้านด้วย ซึ่งพันธุ์พืชที่นำมาแจกในวันนี้เป็นพันธุ์มะเขือ และพริก นำมาจำนวน 4,000 ต้น


กลับขึ้นด้านบน