ทำเนียบ-สภาฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเมือง

ทำเนียบ-สภาฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเมือง

ทำเนียบ-สภาฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเมือง

รูปข่าว : ทำเนียบ-สภาฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเมือง

ทำเนียบ-สภาฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเมือง ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับบรรยากาศจำลองทางการเมือง โดยเฉพาะการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา ขณะที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้าน ต่างร่วมกิจกรรมและย้ำที่จะตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้าน เพื่อความพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตลอดทั้งวัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกล่าวยืนยันว่าตระหนักในความสำคัญของเด็ก โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เด็กมีเวทีแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ แต่อยู่ในระเบียบวินัย และรัฐบาลอยากเห็นบุตรหลานมีการพัฒนาการในทางที่ดี ทั้งสมอง สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรม เพื่อเป็นกำลังที่ดีของชาติ
 
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นำเยาวชนจากบ้านเมอร์ซี่ เที่ยวสวนน้ำและสวนสนุก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมชมการแสดงของเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ พร้อมแนะนำเด็ก และเยาวชนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้าชมห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้า และให้เด็ก และเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี ร่วมสนุกในเมืองแห่งวินัย ซึ่งเป็นเมืองจำลองกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัย พร้อมร่วมถวายคำสัญญาต้นกล้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ส่วนที่อาคารรัฐสภา มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อาทิ กิจกรรมให้เด็กเข้าเยี่ยมชมภายในห้องประชุมรัฐสภา ทดลองนั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในห้องประชุม รวมถึงได้มีโอกาสแสดงบทบาทสมมติจำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครอง


กลับขึ้นด้านบน