ผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจต้นทุนพุ่ง ผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจต้นทุนพุ่ง ผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจต้นทุนพุ่ง ผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : ผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจต้นทุนพุ่ง ผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจต้นทุนพุ่ง ผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ทำให้ผู้ประกอบการผลิตเบเกอรี่รายใหญ่ของภาคเหนือ กังวลว่า อาจทำให้ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันนาน 3 ปี แม้ว่าจะได้ปรับตัว เพื่อรองรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นโยบายปรับค่าแรง 300 บาท ของรัฐบาล ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปรับตัว เพื่อประคับประคองธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการผลิตเบเกอรี่รายใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งมีโรงงานใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องควบคุมจำนวนพนักงาน ให้เหลือเพียง 700 คน จากเดิม 750 คน พร้อมเพิ่มศักยภาพให้พนักงานแต่ละคน สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ , เร่งรัดหนี้ค้างเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน , ชะลอการลงทุน รวมทั้งขึ้นราคาขนมบางชนิด

แม้จะมีการปรับตัว แต่แต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท อาจทำให้บริษัทต้องขาดทุนเป็นเวลา 3 ปี จึงได้ขอให้ภาครัฐ ชดเชยค่าส่วนต่างค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจาก 250 บาทเป็น 300 บาทต่อวัน ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุดรธานี เริ่มปรับตัวด้วยการลดสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง เช่น เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าครองชีพ จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่งพนักงานและลูกจ้างส่วนใหญ่ ยอมรับการปรับลดสวัสดิการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงาน

ด้าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีหน่วยงานติดตามประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง และ มีมาตรการช่วยเหลือ 16 มาตรการ เช่น สนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน , ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนจำนวนการเลิกจ้างของผู้ประกอบการ พบว่า เดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 5,000 - 6,000 คน ซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปี 2555 แต่ต้องรอดูสถานการณ์สิ้นเดือนมกราคมนี้อีกครั้ง สำหรับพื้นที่ที่เลิกจ้างมากที่สุด คือ สระบุรี รองลงมาคือพระนครศรีอยุธยา

 


กลับขึ้นด้านบน