แพทย์จุฬาฯ ชี้ หวัดระบาดตามฤดูกาลในสหรัฐฯ H3N2 เป็นสายพันธุ์เดียวกับไทย ใช้วัคซีนคุมอยู่

แพทย์จุฬาฯ ชี้ หวัดระบาดตามฤดูกาลในสหรัฐฯ H3N2 เป็นสายพันธุ์เดียวกับไทย ใช้วัคซีนคุมอยู่

แพทย์จุฬาฯ ชี้ หวัดระบาดตามฤดูกาลในสหรัฐฯ H3N2 เป็นสายพันธุ์เดียวกับไทย ใช้วัคซีนคุมอยู่

รูปข่าว : แพทย์จุฬาฯ ชี้ หวัดระบาดตามฤดูกาลในสหรัฐฯ H3N2 เป็นสายพันธุ์เดียวกับไทย ใช้วัคซีนคุมอยู่

แพทย์จุฬาฯ ชี้ หวัดระบาดตามฤดูกาลในสหรัฐฯ H3N2 เป็นสายพันธุ์เดียวกับไทย ใช้วัคซีนคุมอยู่ นพ.ยง ชี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดในไทยช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เป็นสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด B และชนิด A H3N2 ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับการระบาดในสหรัฐอเมริก

 ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยกรณี มีข่าวการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกือบทั้งประเทศ โดยมีผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว ในระยะเวลาเดียวกันถึงกว่าเท่าตัว ทำให้เป็นข่าวไปทั่วโลก การระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ  H3N2 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเล็กน้อยตามฤดูกาล ทำให้มีการเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็ก ในอัตราเดียวกันกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนในปีก่อน ๆ (พ.ศ. 2555 หรือฤดูกาล 2012) ไม่สามารถป้องกันได้ จึงเกิดการระบาดใหญ่ 

 
นพ.ยง กล่าวว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในฤดูกาลหน้าหนาวของประเทศซีกโลกเหนือในฤดูกาล 2012-2013 นี้สามารป้องกันได้  การฉีดวัคซีนต้องมีการครอบคลุมประชากร มากกว่าร้อยละ 50 จึงจะป้องกันการระบาดใหญ่ได้ สำหรับประเทศไทยไข้หวัดใหญ่ ได้มีการระบาดใหญ่ไปแล้วในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เป็นสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด  B  และชนิด  A  H3N2 ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับการระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
 
ในขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย เกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์  A  H3N2 ตัวเดียวกันกับการระบาดในสหรัฐอเมริกา แต่การระบาดในฤดูหนาวของประเทศไทย จะไม่รุนแรง น้อยกว่าการระบาดในฤดูฝน  ทั้งนี้เพราะประเทศไทยอากาศไม่ได้หนาวจริง แบบประเทศหนาว พบได้ประมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับรระบาดใหญ่ฤดูฝน จะพบถึงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
 
แพทย์จากรพ.จุฬาฯกล่าวด้วยว่า สำหรับการระบาดในฤดูฝนต่อไปของปี  2556 นี้ก็น่าจะมีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นได้ โดยน่าจะเป็นเฉพาะสายพันธุ์ที่มีระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการป้องกันนอกจาก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” แล้ว การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการระบาดใหญ่ในประเทศไทยลงได้
 


กลับขึ้นด้านบน