"ก.ล.ต."คาดตลาดทุนในเอเชียปี 56 ดีขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์

"ก.ล.ต."คาดตลาดทุนในเอเชียปี 56 ดีขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์

"ก.ล.ต."คาดตลาดทุนในเอเชียปี 56 ดีขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์

รูปข่าว : "ก.ล.ต."คาดตลาดทุนในเอเชียปี 56 ดีขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์

เลขาธิการ ก.ล.ต.เชื่อว่าตลาดทุนในเอเชียยังมีอนาคตที่สดใส จากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. คาดการ์ตลาดทุนไทยปีนี้(2556) ยังดีต่อเนื่องจากเม็ดเงินลงทุนยังคงไหลเข้าในเอเชียที่ยังน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น ตลาดหุ้นจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ที่กำลังฟื้นตัว

โดยเฉพาะจีนที่จะเป็นตัวนำที่ทำให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัว และไทยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวดังกล่าวขณะที่ตลาดหุ้นโลกยังมีปัจจัยลบจากยุโรปและสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางและต้องเผชิญอีก 3 หน้าผาทางการคลัง ซึ่งต้องเสร็จสิ้นภายในมีนาคมนี้

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวอีกว่าปีนี้ (2556) ก.ล.ต.ต้องการให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งในการสร้างโอกาสทุกกิจการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และสร้างโอกาสผู้มีทุนคือประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 4 ด้านคือ 1. การยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้กิจการและประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนมากขึ้น 2.วางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแล และ 4. การใช้โอกาสจากการเติบโตของประเทศในเอเชียที่มีการเติบโตสูงโดยมีเป้าหมายให้ตลาดทุนไทยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการทุนและผู้ลงทุนทุกประเภท

 


กลับขึ้นด้านบน