ได้ข้อสรุป ปัญหาขยะ "รองเท้ามือสอง" จ.สระแก้ว

ได้ข้อสรุป ปัญหาขยะ "รองเท้ามือสอง" จ.สระแก้ว

ได้ข้อสรุป ปัญหาขยะ "รองเท้ามือสอง" จ.สระแก้ว

รูปข่าว : ได้ข้อสรุป ปัญหาขยะ "รองเท้ามือสอง" จ.สระแก้ว

ได้ข้อสรุป ปัญหาขยะ ได้ข้อสรุปสำหรับปัญหาขยะรองเท้ามือสองที่รอการกำจัด ในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยเทศบาลตำบลป่าไร่ อนุมัติให้ส่งขยะบางส่วนไปกำจัดในโรงงานต่างๆเพื่อความรวดเร็ว และเร่งบำบัดน้ำในบ่อขยะ ไม่ให้กระทบต่อชุมชน

นายกิติศักดิ์ พรพรหมวินิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ และนายไมตรี ฤชามณี ผู้จัดการตลาดเดชไทย โรงเกลือ บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หารือแก้ปัญหาขยะรองเท้ามือสองจำนวนมาก ที่สะสมในบ่อขยะ และไม่สามารถกำจัดได้ทัน

เบื้องต้นได้ข้อสรุปนำน้ำยาอีเอ็ม เพื่อฆ่าเชื้อโรคในบ่อขยะซึ่งเป็นทุ่งนาก่อนสูบน้ำออก ส่วนเศษขยะรองเท้าจะใช้วิธีฝังกลบ และกำจัดด้วยวิธีโม่ แต่ความสามารถของโรงงานกำจัดขยะที่มีอยู่ทำได้เพียงวันละ 1 ตัน จากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นถึงวันละ 10 ตัน จึงเตรียมส่งบางส่วนไปกำจัดในโรงงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้งทำคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำในบ่อขยะ ไหลออกสู่ชุมชน สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวทางตลาดเดชไทย มีแผนนำขยะรองเท้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน ซึ่งจะต้องทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน